LIST OF CREATIONS
1)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Človeka ľúb, pieseň pre soprán a klavír   1978 Marta Rišková K 3 1983 man. J. Zemko 1995
Dáždnik, pieseň pre detský zbor a klavír   1979 Marta Rišková K 2 1980 man. DSZ Kysuca, Čadca
V nálade, fugato pre flautu, hoboj, klarinet a fagot   1979     3   man.  
Premena, pre klarinet a klav’r   1980   K 3 1985 man. žiaci ZU?, Čadca, Žilina, Brezno
V prírode, päť ľahkých prednesových skladieb pre klavír   1980   K 6 1985 man. žiaci ZU?, Čadca, Žilina
Rezonancie, tri časti pre husle a klavír   1981   K, MG   1983 man. JAMU Brno
Malé medailóny, cyklus miešaných zborov a capella   1981 P. Koyš   11   man.  
Sláčikové kvarteto   1981   K 11 1984 man. Moravské kvarteto
Čo to ťuká v dúbrave, cyklus zborov pre detské hlasy a klavír   1983 P.O. Hviezdoslav K, MG 8 1983 man. DSZ Kysuca, Čadca
K - Chamber interpretation                
V - Video                
R -Radio                
G - MG                
CD -CD                
2)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Večer, tri spevy pre soprán a symfonický orchester   1983 M. Válek K, MG 11 1984 man. Moravský filharmon. Opera, p. Suryová, Brno
Kvintensencia, pre veľký symfonický orchester   1984   K,V 14 1998 man. Symfonický orcheter J. Cikkera BB
Dychové kvinteto   1983   K,V 11 1996 man. Jurovského kvinteto
Mojim deťom, malá suita pre komorný orchester   1983   K, V, R 14 1997 man. ŠKO - Žilina
Zeme dar, kantáta pre detský hlas, barytón a symfonický orchester   1985 Jana Kuzmová K, V 24 1985 man. Janáčkova filharmónia Ostrava, DSZ Kysuca - Čadca, opera p. Kupka Ostrava
Situácie, tri časti pre trúbku a klavír   1986   K 11 1987 man. Konzervatórium Žilina
Sonet pre ráno, štyri nálady pre komorný orchester   1986     16 2000 man. ŠKO - Žilina
Ako milujú stromy, tri piesne pre barytón a klavír   1987 P. Koyš K, V 8 1987 man. M. Doboš, Opera BB
Si v mojom srdci kráľovnou, tri piesne pre barytón a sláčikové kvarteto   1988 M. Válek K, V, R 12 1998 man. Moyzesovo kvarteto, opera p. Lacko BB
3)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Uspávanka pre dcéru, pieseň pre sólový hlas a klavír   1989 M. Rišková K 2 1989 man. DSZ Kysuca, Čadca
Sine amor nihil, cyklus miešaných speváckych zborov a capella   1990 P. Koyš preklad do latinčiny   12   man.  
Cínový vojačik, skladba pre detský zbor   1990   K 5 1991 man. DSZ Kysuca, Čadca
Missa Novisoliensis, koncertná omša pre soprán, miešaný zbor a organ (transkripcia pre detský zbor a organ + zložený orchaster)   1991   K, V, R 26 1991 man. Canzona Neosolium, Camerata Novisoliensis
Hommage a Charlie Chaplin, per flauto, violoncello e pianoforte   1992   K, V, R 9 1992 man.

Komorné rio BB

Ej, de si ti bula, ľudová pieseň z Grlice upravená pre miešaný zbor   1993     3   man.  
Dýchanie trávy, tri nálady pre klavír   1993   K, V, R 11 1993 man. D. Turňová
Capriccioso, per pianofore   1993   K, V, R 3 1994 man. J. Škvarková
Koledy, štyri skladby pre detský zbor a malý orchester   1991 Ľudový text K,V 12 1992 man. DZ Sedmokráska, Kuzmányho ul. + orchester
4)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Počúvaj, počúvaj, per solo, gruppo voci e coro místo   1993 Ľudová K,V 3 1993 man. Canzona Neosolium
Go down, Moses, spiritual pre miešaný zbor a klavír   1994 Ľudová K,V 4 1194 man. Canzona Neosolium
Rondo, per solo guattro voci e coro místo   1994 Vojtech Didi K,V 3 1994 man. Canzona Neosolium
Povej vetrík, oravská ľudová pieseň pre sólový hlas a klavír   1994 Ľudová   2   man.  
Uspávanka pre Kamilku, tri piesne pre detský zbor a klavír   1994 J. Balco K 8 1995 man. DSZ Kysuca, Čadca
Miniatúry, composizioni per accordeon   1995   K,V 8 1995 man. Mikuíková, poslucháčka katedry Kv a Ev
Danteho trubadúri, composizioni per pianoforte   1996   K,V, R 11 1996 man. J. Škvarková
Occhi Neri, per soli soprani e coro misto   1996   K 5 1998 man. Canzona Neosolium
Tebe to, Láska hovorím, dve piesne pre soprán a klavír   1997 B. Michelangelo K,V 7 1997 man. M. Tomanová, opera BB
5)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Soven čhave soven, per tre soli e coro misto   1998 Ľudová K, V, MG 3 1998 man. Canzona Neosolium
Musica, per flauto e pianoforte   1998   CD- 2000, MG 18 1998 man. p. Vahančíková
Inspirazione, composizioni per accordeon   1999   CD - 2000. MG 5 1999 man. doc. V Čuchran
Musica com moto, composizioni per salterio   1999     9.3 2000 man.  
Canzonetta, composizioni per salterio   1999     5.3 1999   povinná skladba MS EUROTALENT 2000
Musica da camera, composizioni per clorenetto e pianoforte   2000   MG 6 2001 man.  
Otče náš, pre tenor a detský zbor   2001 Liturgia sv. Ioanna ZLATOUSTAHO MG 4 2001 man. DSZ Kysuca, Čadca, Slovinsko - 2x
V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou, composizioni per salterio e 15 strumenti d archi cimbal, archi 2001     15 2002 man. ŠVK p. V. Herencsár
Čo mi hovoril vetrík, drobné skladby pre klavír   2002     8.3 2003   Anna Didiová
6)                
CREATION Instrument Year Text Record Time Premiere Publisher Performer
Vraciam sa k tebe, kolíska moja. Composizioni per salterio e d archi   2002     9      
Concertino, composizioni per fisarmonica   2003     5      
Toccatina, skladba pre miešaný zbor a klavír   2003     3      
Musica lirica, composizione per oboe e d archi   2003     11      
                 
Fare musica   2011 5 2013 Romana Uhlíková
Musica rurale per pianoforte e archi   2012 5 2013 doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. a orchester
Zrodenie pre soprano e orchestra   2013 11,30 2014 prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. a ŠO B. Bystrica
Concertino Composizione per quattro violoncelli   2014 6 2016 Epoché Cellomania
Päť sĺz, Cyklus piesní pre alt a violu na starorómsku ľudovú poéziu   2016 14 2017 Koncert FMU Milan Paľa, Michaela Šebestová